Den viktiga kundkontakten

Som företag och anställd så är det viktigt att tänka på hur man bemöter sina kunder. Den viktiga kundkontakten kan vara avgörande för att få nya kunder men också att behålla de som redan blivit kund hos företaget.Sedan tidigare så kanske ni har något eller några sätt som ni kommunicerar med era kunder. I och med det digitala få kan man på olika sätt ha kontakt med varandra. Det kan vara e-post, chatt, forum och sociala medier. Det finns ett sätt att samla allt på ett och samma ställe. Kontakta företaget Kundo som är experter inom området och har de verktyg som ni kan ha behov av. Om ni precis har startat ett företag så kan det vara bra att strukturerar detta med kundservice på en gång och få ett bra tänk på hur ni ska arbeta gentemot era kunder.Även ni som varit med längre kan behöva få hjälp med att samla era kanaler för kundservice till ett och samma ställe. Det är till stor fördel för både er som företag och de kunder som kontaktar er. Det är viktigt med kommunikation och om det finns verktyg som kan underlätta så varför inte använda dessa. Idag så sker mycket av kundkontakt genom Internet och det gäller att man har det som krävs för att det ska bli ett bra bemötande. Kundservice är viktigt för både företaget och kunderna.

Jobbmässor – Bra eller dåligt

Jobb och utbildningsmässor har blivit populärt under de senaste åren, både för arbetsgivare och arbetstagare. Oftast handlar det som att effektivt synas inför examen från universitet eller gymnasier.Yngre generationer har visats sig lägga större vikt på sin arbetsgivares värderingar snarare än lön som kanske var något avgörande tidigare. Så att synas och visa upp sina värderingar kan vara det som får arbetsgivare att vinna över nya kompetenser till företaget. Här kommer några råd på hur du lockar till dig besökarna.För det första så handlar det om att synas och här finns nästan inga gränser. Snåla inte med skyltar, vepor, trycksaker och framförallt Giveaways. Easytryck har ett bra utbud för dig som vill göra ett stark avtryck hos besökaren. Se också till att ha en tydlig strategi innan ni ställer er på mässan, vilka kompetenser behöver ni just nu, finns det angränsande kompetenser som kan vara minst lika relevanta och hur ser anställningsbehovet ut även på sikt. Rekrytering är sällan något som går att se på kortsiktigt, så att ha ett helhetsgrepp kommer att spara både tid och pengar.Som besökare på en jobbmässa så handlar det om att bilda sig en uppfattning om många arbetsgivare på samma gång. Är det en arbetsgivare som man hört gott om så kommer man att söka sig dit. Det är lätt att uppleva de flesta arbetsgivare som lockande, med leta efter saker som är viktiga för dig. Är det flexibilitet som du söker eller kanske innovationsbenägenhet. Glöm inte heller att fundera på hur du kan växa och utvecklas hos olika arbetsgivare. Många stora företag har traineeprogram som gör att du får möjlighet att utvecklas inom företaget och kunna göra karriär snabbare. Inte sällan kan stora arbetsgivare också erbjuda hjälp med att finna bostad eller andra praktiska lösningar om de söker personer med vissa spetskompetenser. Så våga ställa frågor och krav på arbetsgivaren. 

Vikten med marknadsföring

Ska du lansera en ny produkt, tjänst eller rent av kanske ett nytt företag? Oavsett vad du ska sälja är det extra viktigt att du syns och det gör du enklast genom att marknadsföra dig och din produkt digitalt och inom olika kanaler. Många tror att marknadsföring är dyrt men att marknadsföra en produkt behöver absolut inte bli en kostsam historia så länge du syns och sätter din produkt i rätt sammanhang.

Skapa en marknadsföringsplan

Ett första steg mot en framgångsrik lansering av din produkt eller tjänst är att göra en så kallad marknadsföringsplan. Här ska det framgå vem som är din målgrupp, vilka mål och behov din potentiella kund har och således en specifikation över hur din produkt kan svara mot dessa önskemål eller problem. Du behöver även förstå dina konkurrenter och skapa en marknadsföringsstrategi. Det handlar således om att skapa ett värde med din marknadsföring.

Sociala kanaler allt viktigare som marknadsföringskanal

I takt med internets framfart använder många företag idag sociala medier som sin främsta marknadsföringskanal för att nå ut till sina kunder. Efter att ni har identifierat och förstått era målgrupper kan ni sätta dessa i ett sammanhang och börja marknadsföra i sociala kanaler som är riktade mot och når ut till potentiella kunder. För lyckad exponering kan ni även ta in hjälp av experter för framgång inom just ert segment.

Titta över arbetsmilön

Oavsett storlek på företaget så gäller det att man tänker på säkerheten och ser till så att den arbetsmiljö som finns är av god kvalité. Det gäller att man tittar över arbetsmiljön och ständigt arbetar för att förebygga och genomföra de åtgärder som behövs för att inte olyckor ska hända, att anställda blir sjuka eller far illa på något sätt.Det är arbetsgivarens ansvar att se till så det systematiska miljöarbetet ständigt pågår och att man följer de steg som finns, nämligen: undersöka, bedöma risker, åtgärdar och följer upp. De fyra stegen är en bra mall att följa för att systematiskt arbeta med arbetsmiljöfrågor. Som anställd så kan man och bör alltid påpeka om det är något som man tycker är fel och som kan förändras på en arbetsplats. Ta detta med det arbetsmiljöombud som finns på er arbetsplats. Den personen tar det hela vidare till arbetsgivare och chefer som undersöker det hela och gör en bedömning vilka åtgärder som behövs. Det ska också följas upp och se om det har gjort någon skillnad på arbetsplatsen.Det bör finnas första hjälpen på alla arbetsplatser som är väl synligt placerad. Det går också att införskaffa en hjärtstartare som strategiskt placeras och som kan användas om någon får hjärtproblem på arbetsplatsen. Då ungefär 10 000 per år drabbas av plötsligt hjärtstopp så är det av vikt att det finns en hjärtstartare på plats. Oftast så finns det brandsläckare och annat som har med brand att göra, man kan tycka att en hjälp vid hjärtstopp också bör vara standard på alla arbetsplatser. En snabb insats med HLR räddar faktiskt liv och man kan tycka att en hjärtstartare borde vara en självklarhet. Om ni inte har en hjärtstartare idag så ta detta med ert arbetsmiljöombud och se om ledning och arbetsgivare tycker det är en god idé.

Anordna ett rekryteringsevent

Om det är svårt att hitta arbetskraft så kanske ni kan bjuda in till ett rekryteringsevent där arbetssökande under en dag hälsa på hos ert företag. Avsätt en dag där chefer och ett urval av de anställda finns på plats för att prata med de som besöker ert event. Se till så att det finns personer som har tid att mingla och ta sig tid för alla besökare.Om det är många som väljer att anmäla sitt intresse så kanske det går att fördela dessa på fler dagar så ni hinner prata med så många som möjligt. Se till att planera eventet väl och skapa en trevlig atmosfär på er arbetsplats. Det kanske inte behöver vara allt för uppstyrt utan börja med att hälsa alla välkomna och presentera de som finns tillgängliga under den tid eventet håller på. Bjud sedan in till någon enkel förtäring. Det kan finnas någon catering som kan lösa matbiten på ett smidigt sätt så slipper ni hålla på att fixa detta.Se till att det finns gott om informationsmaterial som kan delas ut till de som är intresserade av ert företag. Genom att bjuda in tänkbara kandidater så kan det vara bra att få tid att prata med så många som möjligt för att bilda sig en uppfattning om de personer som kanske redan gjort en ansökan. Att under lite enklare former lära känna personer som är intresserade av att arbeta inom företaget har stora fördelar. Har företaget ett behov av ny personal så kan ett eget rekryteringsevent vara en av många bra sätt att komma i kontakt med sökande.

När du vill byta karriär

Dagens arbetsmarknad är inte som den var förr i tiden då man var tacksam över ett arbete och sysslat med samma sak i 40 år. Idag är marknaden mer flytande och det kommer bara att öka med åren, speciellt om pensionsålder höjs till över 70 år som dyker upp som förslag lite då och då.

 Vad vill du ha ut ur karriären?

Frågan är vad som intresserar dig? Vad är det som du vill få ut mer av i din karriär? Vill du tjäna mer pengar? Vill du bli utmanad? Söker du äventyr eller lite lugn? Skriv gärna en lista över vad du söker i ditt drömyrke. Du behöver inte skriva ned arbetsuppgifter eller vilket yrke du villa ha. Dina måsten och känslor ska ta främsta rummet, skriv ned dina krav och därefter kan du se vilka yrken som kan erbjuda detta.  Kartlägg också dina egna erfarenheter och egenskaper och se om de kan vara till nytt i nästa arbete.

Studier

För att få ett relativt högavlönat arbete behöver du en passande utbildning. Det känns skrämmande att återvända till skolbänken efter så många år i arbetslivet. Främsta rädslan ligger så klart i ekonomin, du kan låna pengar av CSN för studier men det är inte i närheten av en normal lön. Ekonomin ställer allt på ändan och du behöver ta beslutet hur långt du är villig att gå för att börja om. Kan du tänka dig att sälja lägenheten eller huset för att ha råd med flera års studier?

Praktik och företagsbesök

Om du hittar ett yrke eller bransch som du vet lite om, men finner intressant, ta kontakt med en firma. Om du är nyfiken på vindkraftverk och deras uppbyggnad, kontakta ett företag som tillhandahåller maskiner eller utför service och fråga om du får besöka dem. Majoriteten av företag blir nog bara glada att fler intresserar sig av dem och deras bransch. Du kanske till och med kan boka in en lunch med någon som du kan peppra med frågor.Ett annat alternativ är att söka praktik med hjälp av Arbetsförmedlingen. Innan du sätter dig i skolbänken i tre-fem år för en ny utbildning kan du upptäcka hur arbetet går till. Antingen ger det dig mersmak eller så fortsätter sökandet.

Utbildning för företag och företagare

Ingen startar ett företag med inställningen att det bara kommer att finnas en viss tid. Men ett företag som inte förändras och utvecklas med tiden risker alltid att bli utkonkurrerad av de som gör det. Av denna anledning kan det vara värt att utforska möjligheterna för utbildning för företaget.Vilka typer av utbildningar kan naturligtvis vara starkt beroende av vilken sorts verksamhet man har och på vilka mål företaget satt upp för framtiden. Finns det exempelvis tankar om att börja leverera sina tjänster eller produkter till offentlig sektor kan det vara till stor hjälp att hitta utbildning som fokuserar just på det man behöver veta för att bli framgångsrik där. Oavsett vilket område det är man anser att utbildning är den rätta vägen att gå gäller det att se till de som håller i utbildningen har den erfarenhet och expertis som krävs.Men det är inte all utbildning som är lika specialiserad och endast riktar sig till vissa företag. Det finns en hel del utbildning inom områden som marknadsföring, företagsekonomi och inte minst av allt ledarskap som praktiskt taget alla företag kan gynnas stort av.Utbildning är inte bara något som riktas till företaget som helhet eller till ledningen. Att vidareutbilda personalen så de kan utveckla sitt arbete kan också vara en mycket värdefull investering. Detta kan handla om att allt från att lära personalen att arbeta med nya verktyg, maskiner eller programvara till att certifiera dem på ett sätt eller annat. Att skicka iväg någon eller några på utbildning över en eller flera dagar öppna upp för nya möjligheter i framtiden.Vidareutveckling av personalen kan naturligtvis vara annorlunda från företag till företag. I en bransch med stor ruljans är det inte alltid så enkelt att ursäkta den tid och de pengar som krävs för denna utbildning. Men i ett företag där man håller kvar sin personal en längre tid kan det helt klart vara en värdefull investering. Och om man börjar tänka i banor som ”vad händer om vi vidareutbildar vår personal och sen lämnar de företaget?” Är det också värt att tänka på fallet: ”vad händer om vi inte gör det och de stannar kvar?” Ett viss mått av risktagande finns i alla branscher och undviker man dessa risker kategoriskt kommer man också gå minste om en mängd möjligheter.Hur man än väljer att tackla utmaningen att vara ett verksamt företag i en värld som konstant förändras på olika sätt kan utbildningar vara en stor hjälp på vägen.

Tips för att hitta ett nytt jobb

Alla behöver uppleva något nytt då och då. Många fastnar i ekorrhjulet och känner hur karriären står still. Eller så har arbetet utvecklats till något som du inte är lika intresserad av längre. Din egen personlighet och livsstil kan också påverka hur du uppfattar ditt arbete. På dagens marknaden framstår det som svårt att byta arbete men stämmer verkligen det?

Gigekonomi

Många mer spetskompetens eller lång erfarenhet inom ett visst yrke väljer bort tillsvidareanställning och vänder sig till gigekonomi istället. Tanken är att du arbetar som frilans eller konsult, anlitad av ett bemanningsföretag eller hittar jobb själv. Du tar dig an uppdrag och projekt istället för en anställning och får hela tiden uppleva nya saker.

Kompetens

Vad är du duktig på? Det behöver inte ens vara saker inom din yrkesroll utan även privata färdigheter och din personlighet. På nätet kan du få hjälp att definiera dina kompetenser med rätt ord och fraser så de framhävs på rätt sätt i din CV. Du kanske är utbildad sjuksköterska men har även renoverat dina tre senaste hus. Dessa privata kompetenser inom renovering borde inkluderas, speciellt om du söker lite mer varierande jobb än bara dem inom ditt yrke.

Ta en promenad

Du skulle nog bli förvånad vilken respons du får om du tar en promenad och går in och pratar med de företag som intresserar dig. Packa med flera kopior av ditt CV och personliga brev, du kommer nog få lämna ifrån dig en hel del. Vissa företag annonserar inte flitigt när de ska anställa utan använder gamla ansökningar eller går via interna kontaktnätverk. Dessa företag kanske söker folk utan att du visste om det och plötsligt har du en inbokad arbetsintervju.

Rätt säkerhet på jobbet

Din arbetsplats ska vara säker och hålla god arbetsmiljö. Det ställer höga krav på företaget och dina chefer men saker och ting kan lätt falla genom stolarna. Dina chefer försöker inte skapa en ohälsosam miljö men alla säkerhetskrav och regler är svår att hålla i huvudet. Du kan själv titta runt på din arbetsplats och se om det finns säkerhetsbrister. 

Skyddsombud

Företag som har över 10 anställda borde ha ett eget skyddsombud. Det ska inte vara chefen utan någon som kan hantera regler och klagomål mer objektivt. Skyddsombud är ofta samma person som är facklig representant på firman. Ett skyddsombud ska utbildas för att känna igen säkerhetsbrister och dålig arbetsmiljö. Skyddsombudet är också den person som du kan vända dig till med problem och funderingar.

Hjärtstartare

Även dem som framstår som fullt friska kan ha icke diagnostiserade hjärtfel. Ett hjärtstillestånd är farligt och risken att dö ökar 10% för varje minut som hjärtat inte slår. Att få ut en ambulans till kontoret eller arbetsplatsen kan ta för lång tid. HLR-Hjälpen säljer hjärtstartare som alla kan använda, det finns olika varianter och modeller beroende på vad ni behöver. En hjärtstartare talar till användaren och ger instruktioner hur den ska användas på patienten.

Brandövningar

Även ett mindre kontor behöver kontinuerliga brandövningar och se över sina brandvarnare. Alla fastigheter som räknas som arbetsplats behöver ha markerade nödutgångar och fungerade brandvarnare. En eller två gånger per år borde ni genomföra en brandövning, fler om ni anställer ny personal.

Miljön

En hälsosam arbetsmiljö innebär att ventilationen ska fungera korrekt, det ska vara tillräckligt varm på vintern och svalt på sommaren samt att ingen kan komma till skada när de utför sina arbetsuppgifter. Här är det viktigt att de anställda håller utkik efter faror och möjliga förbättringar, speciellt om de ansvariga inte arbetar i samma lokaler eller miljö som du själv.

Hur skyltar driver din verksamhet

Ett företag utan skyltar syns inte, det är ett kraftigt påstående men det ligger nära sanningen. Med nystartat företag har du säkert aldrig reflekterat över hur många olika skyltar du kan ha nytta av i din verksamhet. 

Visitkort

Det börjar med det enkla. Du vill alltid ha visitkort tillgängliga när du träffar nya kunder och leverantörer. Har du en butik borde ett visitkort följa med varje onlineköp eller stå lättillgängliga vid disken i den fysiska butiken. Visitkort är billiga att trycka upp i bulk. Lägg lite omtanke bakom ditt visitkort, det är ditt skriftliga ansikte utåt och ska gärna reflektera din verksamhet och företagskultur.

Skylt på fasad

Du vill meddela var du har företaget. För en butik är det extra viktigt med en stor skylt som marknadsför butiken för alla som passerar förbi. Hur kan ryktet om din butik spridas om ingen vet vad butiken heter? Innan du har en egen grafisk profil kan du använda färdiga mallar för att trycka upp företagsnamnet. Eller så skickar du in originalritningar med färger omvandlad till CMYK samt skyltens mått och får en specialbeställd skylt hemskickad. Ibland behöver du även en skylt för att markera vad handikappsingången är, vilka öppettider som gäller samt var besökare kan parkera.

Namnskylt

Med flera anställda i en butik blir det tydligt vilka som jobbar där om alla bär en namnskylt. Det hjälper besökarna att vilka som jobbar där, speciellt under sommaren när kunder och anställda kan ha samma typ av kläder på sig för att slippa lida i sommarhettan. Namnskyltar passar utmärkt när du ska gå på en företagsmässa eller åker på utbildning och konferens. Det blir så mycket mer personligt när den du pratar med vet ditt namn. I efterhand så kan de ha lagt ditt namn på minnet om de kontaktar företaget igen.

Att tänka på

När man skapar skyltar av olika slag. Om det så är ett visitkort, skylt på fasad eller en namnskult så gör den så läsbar som möjligt. Svåra typsnitt är inte så bra på en skylt. Även färger kan vara viktigt för att du ska få ut ditt budskap så bra som möjligt. Har du en mörk bakgrund så behövs en ljus färg på ditt namn eller budskap och tvärtom. var noga när du tar fram ditt material.